krf karta blogg

Konvention mot klustervapen skapar nya inkomstmöjligheter för vapenföretag

Vapenföretaget Nammo, en stor producent av bland annat lätta vapen-ammunition, ägt av den norska staten, den finska staten och EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) ser möjligheter i den ökande efterfrågan på demilitariseringssystem och har börjat inrikta delar av sin produktion och försäljning på denna marknad. Företaget har redan vunnit stora demilitariseringsorder från Storbritannien, Skandinaviska länder och Tyskland för att oskadliggöra förbjudna eller föråldrade vapen.

Reijo Bragberg, vd för Nammos demilitariseringsavdelning förväntar sig en stor ökning av efterfrågan i samband med att fler stater ratificerar konventionen mot klustervapen (the Convention om Cluster Munition, CCM) som träder i kraft i augusti i år. Konventionen undertecknades av nära hundra länder i Oslo i december 2008 och hittills har 30 länder ratificerat den. En ratificering av konventionen mot klustervapen innebär att stater förbinder sig att sluta producera, sälja och lagra klustervapen samt att oskadliggöra alla befintliga klustervapen. Nammo räknar med en totalförsäljning på 620 miljoner dollar år 2010 och förväntar sig framtida stororder från länder som ratificerat konventionen. Förutom demilitariseringsutrustning producerar Nammo även ammunition av lätt, medium och stor kaliber, missiler och lätta vapen.