krf karta blogg

Vapenlobbyister i FN

Om ordföranden tillåter så kan organisationerna som är ackrediterade till BMS ges ett utrymme att uttrycka sina åsikter. I år gavs detta utrymme under onsdagseftermiddagen men skulle då delas med regionala organ såsom ECOWAS, CASAC och RECSA, vapenlobbyn och IANSA.

Detta brukar kunna vara de mest underhållande inläggen under eventen. Så även i år. Mest i ögon fallande var kanske det enkla faktum att bara 8 av vapenlobbyns 9 ackrediterade organisationer talade. Den nionde satt i arresten efter att ha försökt ta med sig sitt vapen in på mötet. Av de åtta som faktiskt talade framgick bland annat följande:

De har själva en ”genuin kunskap och erfarenhet av vapen” varför det är viktigt att länderna lyssnar på deras åsikter. En stor majoritet av små och lätta vapen innehavs lagligen av stater och individer – ett innehav som de menar är fullkomligt legitimt. De menar att PoA har tappat i fokus och att koncentration borde finnas på det verkliga problemet – den illegala handeln av helautomatiska militära vapen. De menade också att det är en myt att fler skjutvapen orsakar fler dödsfall utan att det snarare är brist på bland annat ekonomisk frihet som leder till väpnat våld. Vapenkontroll är inte effektivt menade de och gav som stöd exemplet England (där civilt innehav av handeldvapen är förbjudet). Sedan gick argumentationen över till att gälla behovet av jakt och jaktvapen, både för konserverandet av historiska naturvärden samt för utvecklingsländernas ekonomi. Dessa utvecklingsländers ekonomi skulle ytterligare försvagas av ”den extrema regleringen av eldvapen”. En deltagare från Australien menade också att jägarnas önskan om ”färsk, vild och organisk mat” var en drivkraft som inte borde hindras av rigorös vapenkontroll.

Ett litet annorlunda perspektiv hade den enda kvinnan i sällskapet. Hon menade att bästa sättet att skydda kvinnor är att låta dem beväpna sig. Hon gick till och med så långt att hon hävdade att det var en mänsklig rättighet att beväpna sig.

Efter denna parad av surrealistiska kommentarer var det skönt att få höra rösterna från några av de milliontals människor som drabbas av väpnat våld samt från de som jobbar för att stoppa det. Alex från Guatemala, som själv sitter i rullstol efter att som 14åring ha blivit skjuten, sade att 3.000 dagligen drabbas av väpnat våld. Ilona Szabo från Brasilien berättade att det varje minut dör en person till följd av väpnat våld och (???) från ??? citerade den argentinske fotbollsspelaren Tevez och frågade sig ”Vare sig i sport eller i samhället finns det utrymme för skjutvapen, om det är möjligt att ha ett VM utan skjutvapen, varför då inte ett samhälle?”.

 

Fortsättning följer!

 

Jesper Wiklund