krf karta blogg

En ny fredsrörelse föds i Mexiko

De första dagarna av Sipaz årsmöte präglades av kontextanalys och möten med medföljda och närstående organisationer. På onsdagen, halvvägs genom mötet, påbörjade vi arbetet med att dra egna slutsatser av den information som vi fått ta del av. Tanken är att mötet ska resultera i en utvärdering av det gångna årets verksamhet och en plan för Sipaz aktiviteter det kommande året, med den aktuella kontexten i åtanke.

Rörelsen för Fred med Rättvisa och Värdighet. Foto: Sipaz, http://sipaz.wordpress.com/

Rörelsen för Fred med Rättvisa och Värdighet. Foto: Sipaz, http://sipaz.wordpress.com/

Ett fenomen som nämnts i alla analyser kring vad som håller på att hända i Mexiko är den nya folkrörelsen ”Rörelsen för Fred med Rättvisa och Värdighet”. Detta initiativ startades av poeten Javier Sicilia efter att dennes son och flera vänner till honom bragts om livet i ett ännu ouppklarat brott. Enligt regeringens egna siffror har 35 000 människor dödats inom ramen för det så kallade ”kriget mot knarket” som inleddes i december 2006 (civilsamhället pratar om minst 50 000 döda). Många anhöriga har valt tystnaden framför den risk som det innebär att uttala sig öppet och kritiskt om den blodiga konflikten mellan staten och de kriminella, men Javier Sicilia har vägrat hålla tyst. I ett öppet brev riktat till ”politikerna och de kriminella” ifrågasatte Sicilia de kriminellas hänsynslöshet och brist på värdighet och skrev till regeringen: ”Er fantasi sträcker sig bara så långt som till våld, vapen och förolämpningar, och ni uppvisar ett djupt förakt för utbildning, kultur och värdiga arbetstillfällen.” Den sjunde mars genomfördes landsomfattande demonstrationer där hundratusentals mexikaner, inklusive zapatisterna och Las Abejas i Chiapas, ställde sig bakom Sicilias krav på ett slut på dödandet. Sedan mars har Sicilia lyckats starta en rörelse som i första hand drivs av överlevare och anhöriga till dödade i kriget mot knarket. Rörelsens moraliska patos har gjort det omöjligt för den mexikanska staten att ignorera den och Sicilia har till och med fått träffa Mexikos president Felipe Calderon för att framföra sina krav. För Mexikos del är det hoppfullt att folket i så stor utsträckning återigen vågar göra sina röster hörda, trots risken för repressalier från staten eller knarklangarna, och att rörelsen än så länge varit helt och hållet fredlig. Samtidigt har Sicilia också fått ta emot kritik från andra delar av civilsamhället för att så mycket av uppmärksamheten centrerats kring hans person och för att han gått med på att förhandla med regeringen. Det kan låta konstigt från ett svenskt perspektiv, men stora delar av Mexikos civilsamhälle tar helt och hållet avstånd från allt som har med staten att göra. För zapatisterna och Las Abejas del handlar det om smärtsamma lärdomar från nittiotalet, då staten å ena sidan förhandlade och sa sig vilja skydda civilbefolkningen och å andra sidan svek sina löften och tränade paramilitära dödspatruller. Än så länge finns dock en förhoppning om att de stora demonstrationerna och synliggörandet av krigets offer ska få regeringen att ändra sin strategi och ta större hänsyn sitt eget folk. I september kommer Rörelsen för Fred med Rättvisa och Värdighet att besöka Chiapas där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer finns på plats och arbetar med medföljning av hotad civilbefolkning och människorättsförsvarare. Följ gärna deras blogg för att läsa mer om besöket när det väl blir av: http://fredsobservatorerna.wordpress.com/

Aron Lindblom befinner sig just nu i Chiapas i södra Mexiko för att delta i Sipaz årsmöte.

“Mexiko är fullt av straffrihet och blod”
Las Abejas ordförande Mariano Pérez Vásquez.

Las Abejas ordförande Mariano Pérez Vásquez.

Det är ömsom strålande solsken och ömsom strilande regn här i Chiapas där Sipaz årsmöte just har börjat. Måndagen den 22 augusti reste vi genom bergen till det lilla samhället Acteal för att närvara vid minneshögtiden för offren för den massaker som begicks här den 22 december 1997. I december 1997 var det nästan fyra år sedan zapatisterna i Chiapas hade startat sitt uppror mot Mexikos regering i protest mot den fattigdom och exkludering som landets ursprungsfolk utsattes för. För att bekämpa zapatisterna skickades den mexikanska armén till Chiapas för att med vapen och mutor förmå folket att ge upp kampen. En central del i arméns strategi var att utbilda och beväpna paramilitärer, det vill säga grupper av unga män som sedan skulle patrullera och “försvara” sina fattiga samhällen mot de upproriska zapatisterna. Vid sidan av zapatisterna utsattes även medlemmarna i Las Abejas (“bina”) för trakasserier från paramilitärerna. Las Abejas  sympatiserade med zapatisternas krav men tog helt avstånd från våld och deras medlemmar blev successivt fördrivna från sina hem av armén och paramilitärerna. I december 1997 hade Las Abejas upprättat ett improviserat flyktingläger i Acteal, där organisationens medlemmar kommit för att ta skydd. När paramilitärerna kom till Acteal och började skjuta hade medlemmarna i Las Abejas samlats i den katolska kyrkan för att fasta och be för fred. 45 personer dödades i massakern och majoriteten av dessa var kvinnor och barn. Hittills har inga av de högst ansvariga makthavarna inom staten eller armén ställts inför rätta för sin inblandning i rekryteringen eller utbildningen av de paramilitärer som utförde massakern.

Medlemmar i Las Abejas styrelse.

Medlemmar i Las Abejas styrelse.

Till minneshögtiden och mässan den 22 augusti i år hade Las Abejas styrelse förberett ett uttalande om hur de ser på det aktuella läget i Mexiko, där närmare 35 000 människor hade dödats i regeringens “krig mot knarket” från december 2006 till januari 2011. Här kommer delar av Las Abejas egna ord:

Vi ser att Mexiko är fullt av straffrihet och blod. 

Vi vet att regeringens krigsstrategi har som mål att bekämpa de organisationer som kämpar för fred, värdighet och rättvisa. Med andra ord, vad finns det för rättvisa att tala om i Mexiko och i Chiapas?

Vi vet att när regeringen talar om säkerhet så menar de inte säkerhet för folket, för de som försvarar de mänskliga rättigheterna eller för de som kämpar för rättvisa. Regeringen vill bara trygga säkerheten för de kapitalister som suger ut jorden och roffar åt sig våra rikedomar; de bryr sig inte om säkerheten för oss bönder som odlar och ser efter Moder Jord.

De säger att allt det här syftar till att bekämpa knarkhandlarna. Men om knarkhandlarna dödar, kidnappar och avrättar medborgarna, vad är det då för skillnad mellan dem och regeringen, som i praktiken gör samma sak?

Avslutningsvis vill vi också skicka en solidarisk hälsning till våra bröder och systrar i Norge. För en månad sedan fick vi höra talas om en massaker på 69 personer, dödade av en ung man som inte förstår sig på oss som vill ha en värld med plats för många världar. Många norska fredsobservatörer har kommit hit till Acteal i solidaritet med Las Abejas. Idag vill vi säga till dem att de finns med oss i våra böner.

Gustavo, Julie, Thomas och Richard från Sipaz på Las Abejas minneshögtid 22 augusti 2011.

Gustavo, Julie, Thomas och Richard från Sipaz på Las Abejas minneshögtid 22 augusti 2011.

Aron Lindblom från Sipaz och Kristna Fredsrörelsen på Las Abejas minneshögtid den 22 augusti 2011.

Aron Lindblom från Sipaz och Kristna Fredsrörelsen på Las Abejas minneshögtid den 22 augusti 2011.

Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer Las Abejas genom att periodvis befinna sig tillsammans med organisationen i Acteal. Målet med denna fysiska medföljning är att ge moraliskt stöd och förhindra hot och våld mot Las Abejas medlemmar.

Efter minneshögtiden i Acteal fortsatte det interna arbetet med Sipaz. Under eftermiddagen fick vi besök från Serapaz, en annan människorättsorganisation i Mexiko, och tisdag 23 augusti ska vi träffa representanter från de mexikanska myndigheterna.

Aron Lindblom befinner sig just nu i Mexiko för att delta i Sipaz årsmöte.

Mer bakgrund om Las Abejas: http://www.krf.se/mexikanska-pacifister-forsatter-kampa-for-rattvisa

En kort artikel om det aktuella läget i Mexiko: http://latinamerika.nu/amnesty-mexiko-liknar-en-militardiktatur

Las Abejas kommuniké från den 22 augusti 2011 (på spanska): http://acteal.blogspot.com/2011/08/comunicado-de-las.

Sipaz, ja till fred i Mexiko!
Katedralen i San Cristóbal de Las Casas, Mexiko. Foto: Aron Lindblom.

Katedralen i San Cristóbal de Las Casas, Mexiko. Foto: Aron Lindblom.

Den 21 till 27 augusti kommer Kristna Fredsrörelsens Aron Lindblom delta i fredsorganisationen Sipaz årsmöte i staden San Cristóbal de Las Casas i delstaten Chiapas i södra Mexiko. ”Vårt samarbete med Sipaz är ett bra exempel på Kristna Fredsrörelsens stora internationella engagemang för fred och rättvisa i världen”, säger Aron Lindblom och fortsätter:

– Sipaz är en internationellt erkänd organisation som funnits i Chiapas i över tio år för att verka för fred och rättvisa. Idag är Sipaz den kanske bästa källan till information om mänskliga rättigheter i södra Mexiko och organisationen har gott rykte bland såväl myndigheter och ambassader som bondeorganisationer och gräsrotsrörelser.

Sipaz samlar sekulära och trosbaserade fredsorganisationer från hela världen med den gemensamma ambitionen att informera om mänskliga rättigheter i Mexiko och utgöra en internationell närvaro för att motverka politiskt våld i Chiapas. Organisationen bildades år 1995 efter att den befrielseteologiskt inspirerade katolska biskopen Samuel Ruiz Garcia bett det internationella samfundet att komma till Chiapas för att hindra fortsätta övergrepp mot civilbefolkningen. Verksamheten sköts av Sipaz internationella team som finns på plats i Chiapas för att göra besök, medföljningar och informera om läget. Därutöver finns en styrelse (där Kristna Fredsrörelsen har en representant) och när Sipaz bildades 1995 skapades även en internationell stödkommitté bestående av fyra nobelpristagare, inklusive Rigoberta Menchú Tum från Guatemala.

– De senaste åren har det tyvärr återigen blivit vanligt med hot mot människor som engagerar sig för de mänskliga rättigheterna i Mexiko. Därför är det viktigt att internationella organisationer som Kristna Fredsrörelsen och Sipaz finns på plats i landet för att följa läget och ge skydd åt hotade människor, säger Aron.

Följ Arons rapporter från Mexiko här på Kristna Fredsrörelsens blogg och ta gärna en titt på Sipaz egen blogg (på engelska):

http://sipazen.wordpress.com/

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens nya blogg!
"Mörker kan inte skingra mörker, bara ljus kan göra det." - Martin Luther King.

"Mörker kan inte skingra mörker, bara ljus kan göra det." - Martin Luther King.

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill verka för fred och rättvisa, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld. Vi vet att tillsammans kan många små insatser leda till förändring. Det är ännu långt kvar tills alla människor kan leva i fred och rättvisa, men visionen om en bättre framtid lever. Det inspirerar oss i vårt arbete.

Ickevåld är både Kristna Fredsrörelsens medel och mål. Det är en av grundtankarna i Gandhis filosofi – att freden är vägen likaväl som målet. Vi tror inte att bomber kan bidra till fred och demokrati. Vi tror på ickevåld som ett sätt att övervinna våld och orättvisor. Gång på gång används ickevåld med häpnadsväckande resultat: diktaturer faller, imperier viker undan och rasismen förlorar med ickevåldets kraft. Läs mer om ickevåld här.

Kristna Fredsrörelsen skickar fredsobservatörer till konfliktdrabbade områden i Colombia, Guatemala och delstaten Chiapas i Mexiko. Syftet är att skydda civilbefolkningen och ge utrymme för människor att arbeta för fred och mänskliga rättigheter. Metoden kallas ”preventiv närvaro” och handlar om att förebygga våld. Besök gärna fredsobservatörernas bloggar här och här.

En av Kristna Fredsrörelsens viktigaste uppgifter är att inspirera kyrkorna till att arbeta mer för fred och rättvisa – till att bli fredsrörelser. Vi samarbetar med den nystartade organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa för att lyfta fram ickevåldstraditionen i både kristendomen och islam och arbeta tillsammans för fred och rättvisa.

På den här bloggen kommer du att kunna följa Kristna Fredsrörelsens arbete för en bättre värld. Vi kommer att lägga upp positiva nyheter om ickevåld och rättvisa, samt vittnesmål från de olika platser där vi arbetar: Sverige, Mexiko, Sudan, Guatemala, Västsahara, Colombia, Palestina och Israel.

“De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.”
 
(Jesaja 2:4)