krf karta blogg

Träffa en biskop från Guatemala!
Biskop Ramazzini från Guatemala. Foto: forumsyd.org

Biskop Ramazzini från Guatemala. Foto: forumsyd.org

Kristna Fredsrörelsen är glada att kunna bjuda in alla medlemmar och intresserade till filmvisning och seminarium tillsammans med biskop Alvaro Ramazzini från Guatemala, torsdagen den 15 september på Ersta Konferens från klockan 16 och framåt. Seminariet ordnas i samarbete med Svenska kyrkan, Forum Syd och FIAN.

PROGRAM:

16.00-17.00 Filmvisning
17.00-17.15  Paus och möjlighet att köpa smörgås/dryck
17.15-18.30  Seminarium med Alvaro Ramazzini och panelsamtal

Ramazzini är biskop i San Marcos, ett mycket fattigt stift i norra Guatemala, som på senare år har uppmärksammats världen över på grund av ett kontroversiellt gruvprojekt. Det handlar om guld- och silvergruvan “Marlin” som ägs av det kanadensiska företaget Goldcorp och som anklagas för att förstöra naturen och skapa problem för lokalbefolkningen. Förra året blev en känd gruvmotståndare skjuten i huvudet och en annan gruvmotståndare utsattes för grova hot via sms. Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Guatemala medföljer en av organisationerna som arbetar mot gruvan för att skydde deras personal från hot och våld. Från svensk sida finns en stark koppling till Goldcorp och Marlin eftersom de svenska allmänna pensionsfonderna har flera hundra miljoner kronor investerade i Goldcorp.

Gruvan Marlin i San Marcos i Guatemala. Foto: Aron Lindblom.

Gruvan Marlin i San Marcos i Guatemala. Foto: Aron Lindblom.

Bakgrund

San Marcos är en fattig region i norra Guatemala på gränsen till Mexiko. Officiell statistik gör gällande att minst 90% av befolkningen lever i fattigdom och många människor tar sig periodvis över gränsen till Mexiko för att sälja sin arbetskraft under kaffeskörden. För ett par år sedan etablerade sig det kanadensiska gruvföretaget Goldcorp i San Marcos och började bryta guld och silver. Starten av gruvan kantades av flera oegentligheter från företagets och myndigheternas sida. Människor tvingades sälja sin mark utan att veta varför och den tidigare ordföranden för Guatemalas högsta domstol är idag misstänkt för att på olaglig väg skaffat mark i området som han sedan sålde till företaget. Goldcorps gruva har sedan starten skapat svåra konflikter i Guatemala då det finns starka misstankar om förgiftning av människor och miljö på grund av gruvbrytningen. Stora delar av katolska kyrkan och Guatemalas folkrörelser motsätter sig gruvdriften. Förra året uppmanades Guatemala av flera internationella institutioner (bland annat interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, FNs särskilda sändebud för ursprungsfolkens rättigheter och ILO) att stänga gruvan och undersöka de anklagelser som finns mot företaget Goldcorp. Den uppmaningen har fortfarande inte hörsammats av Guatemala och personer som har höjt sina röster för att gruvan ska stängas har blivit utsatta för hot och mordförsök. Se ett exempel här: http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2010/07/13/gruvmotstandare-skjuten-i-huvudet/

Biskop Ramazzini och katolska kyrkan i San Marcos har varit drivande i att få staten och företaget att ta sitt ansvar för de problem och konflikter som gruvan har orsakat i San Marcos. Ramazzini kommer till Europa i september för att uppmärksamma läget i San Marcos och uppmana europeiska makthavare att ta sitt ansvar. Det finns en stark koppling mellan Goldcorp och svenska staten då Sveriges allmänna pensionsfonder (AP-fonderna) tillsammans har cirka 250 miljoner svenska kronor investerade i Goldcorp. AP-fonderna har hittills inte velat ta bort sina investeringar ur företaget, trots att mycket tyder på att Goldcorp orsakat stora problem för den fattiga befolkningen i San Marcos. Se mer information på Kristna Fredsrörelsens hemsida: http://www.krf.se/ap-fonderna-maste-ta-sitt-ansvar-i-guatemala Samt här: http://www.krf.se/ap-fonderna-rostade-ned-forslaget-pa-att-stanga-gruvan-marlin

Se även följande intervju med den guatemalanska biskopen Ramazzini (spanska med engelsk text): http://www.youtube.com/watch?v=mWUbTc2_SAM 

Kristna Fredsrörelsen är en ekumenisk rörelse för ickevåld, fred och rättvisa som samlar kristna från flera olika samfund och även muslimer, ateister, osv. Vi har ett stort internationellt arbete i bland annat Colombia, Mexiko och Guatemala, där vi samarbetar nära med andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Du kan stödja vårt arbete genom att sätta in en gåva till Kristna Fredsrörelsen på bankgiro 900-0316.

Aron Lindblom.