krf karta blogg

Bjud in Salaams vänner till din skola!

Hur bygger man fred? En fred som är mycket mer än frånvaron av krig? En fred som ser ett samhälles religiösa mångfald som en möjlighet snarare än ett hot? Vi i Salaams vänner (Fredens vänner) tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.

Salaams vänner är ett samarbete mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Salaams vänner är ett samarbete mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Salaams vänner består av 30 ungdomar i åldrarna 15-25 som är utbildade workshopledare i religionsdialog och konflikthantering. Vi tror på dialog och civilkurage och vill utmana uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”. Utgångspunkten bör istället vara människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv samt kunskap om de olika religiösa traditionerna och deras fredsbudskap . Vi vill öka förståelse och acceptans för olikheter och ge redskap för att kunna agera i konfliktfyllda vardagssituationer. Genom att lära sig praktiskt ickevåld så vet vi att man kan bryta inlärda mönster och lära in nya, mer konstruktiva beteenden.

Nu i september 2011 inleder Salaams vänner sitt arbete med att hålla workshops runt omkring i landet, i skolor och på fritidsgårdar och särskilt i de områden där kristna och muslimer samverkar. Ta chansen nu och bjud in Salaams vänner till din skola eller fritidsgård! Skriv till: kerstin.bergea@krf.se

Att vara fredsbyggare handlar inte bara om att prata, det handlar framförallt om att agera! Av den anledningen driver Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa projektet Salaams Vänner tillsammans. Det är en otrolig energi i samarbetet just nu och hittills har vi bokat in besök i över 40 skolor i höst!

Besök gärna Salaams vänners blogg för att se bilder från det ramadanbord / Iftarmiddag / fastebrytningsmiddag som vi ordnade tillsammans med riksdagsledamöterna Mehmet Kaplan (mp) och Caroline Szyber (kd).

Salaams vänner står stadigt på två ben:

Dialog

Det ena benet är dialogen. Salaams vänner vill initiera samtal mellan kristna, muslimer och icke-religiösa om de religiösa traditionerna och deras fredsbudskap, om människors lika värde, om tolerans för olikheter.  Salaams vänner vill utmana uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”  och Salaams vänner  tar sin utgångspunkt i  människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv.

Civilkurage

Det andra benet är civilkurage. Salaams vänner vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer.  Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi i Salaams vänner att man kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Därför kommer Salaams vänners workshopledare att hålla i träningar i ickevåldstekniker som kan användas för att stärka ungdomars civilkurage.

 Vill du veta mer? Kontakta oss!

 Kerstin Bergeå, projektledare Salaams vänner kerstin.bergea@krf.se

Hasta luego México!
Richard, Thomas, Julie, Gustavo, Jet, Charlotta och Kari från Sipaz och Kristna Fredsrörelsen.

Richard, Thomas, Julie, Gustavo, Jet, Charlotta och Kari från Sipaz och Kristna Fredsrörelsen.

Sipaz årsmöte är över för den här gången och nu lämnar jag Mexiko för att ta mig till Sverige via Guatemala. Under den gångna veckan har vi haft interna möten kring Sipaz verksamhet och strategi och även hunnit med att träffa den statliga kommissionen för mänskliga rättigheter i Chiapas (CEDH), den pacifistiska organisationen Las Abejas, människorättscentret Frayba, organisationen Serapaz, som arbetar med att kartlägga och lösa konflikter, samt några av Kristna Fredsrörelsens medarbetare.

Under årsmötet beslutades bland annat att Sipaz ska fortsätta arbeta med fysisk medföljning av hotade människorättsförsvarare. Kristna Fredsrörelsen har arbetat med detta sedan lång tid men för Sipaz, som tidigare fokuserat mer på att inhämta, analysera och sprida information, är det förhållandevis nytt att arbeta med fysisk medföljning. Dessutom finns det en ambition om att öka Sipaz närvaro i andra delar av Mexiko utöver de delstater där organisationen redan är verksam. Delstaten Chiapas, där staten ännu inte lyckats nå en lösning på den väpnade konflikten med zapatisterna (EZLN), kommer dock även fortsättningsvis att vara Sipaz bas och huvudsakliga fokus.

Chiapas har på senare år hamnat i skymundan av det ökande våldet i norra Mexiko, som varit det huvudsakliga slagfältet för det så kallade “kriget mot knarket”. Den grundläggande konflikten i Chiapas är dock inte över. Istället måste människorna i södra Mexiko i allt högre utsträckning utstå både “de gamla vanliga problemen” (fattigdom, orättvisor och militarisering) och dessutom bemöta alla de problem som kommer av den våldsamma kraftmätningen mellan staten och knarkhandlarna (allt mer våld och allt fler vapen i samhället). Det är ett komplicerat scenario som på flera sätt understryker vikten av att internationella organisationer som Sipaz och Kristna Fredsrörelsen fortsätter vara närvarande på plats i Chiapas och Mexiko.

Detta blir mitt sista inlägg från Mexiko för den här gången, men vi ses snart i Sverige! För de senaste nyheterna och analyserna från Chiapas, besök gärna Fraybas hemsida, Sipaz blogg eller Kristna Fredsrörelsens egna fredsobservatörer.

Aron Lindblom.