krf karta blogg

Tinar frosten upp även i Sudan? – massiva protester på årsdagen för Bashir’s militärkupp på lördag

Förra året, när flera länder i närheten firade den arabiska våren, gjordes försök till ickevåldsrevolt i landet men utan framgång. Nu är det fler än studenterna som är trötta, inte minst på den tidens senaste kraftiga höjningar av basvaror och regeringens planer på att sjösätta en rejäl åtstramningspaket i juli.

protester i Khartoum 20 juni 2012

protester i Khartoum 20 juni 2012

I Sudans huvudstad Khartoum har framförallt unga studenter organiserat olika protester sedan snart två veckor tillbaka. Så länge har inga sammanhållna protester hållits på åratal i landet – och folk i Sudan har sagt ifrån tidigare, även om det nu var ett tag sen.

Att det nu är nog beror inte bara på en förtryckarregim, utan även på den kraftigt försämrade ekonomiska situationen som lett till att många tvivlar på att regeringen kan vända den nedåtgående trenden http://www.sudanreeves.org/2012/06/25/why-the-khartoum-regime-will-fall/. För snart ett år sen separerade södra Sudan från Sudan och blev ett eget land. Samtidigt ströps oljetillgångarna för Sudan och inflationen har sedan dess skjutit i höjden med omkring 30 % enligt finansminister Ali Mahmud. http://edition.cnn.com/2012/06/23/world/africa/sudan-protests/index.html

 Aktivister har kallat till massprotest på lördag, 30 juni, då Bashir firar sin 24 årsdag vid makten. Inför media viftar representanter för regeringen bort protesterna som synnerligen små och obetydliga.  http://www.sudantribune.com/Sudan-expels-journalist-condemned,43060 Samtidigt har en Egyptisk journalist nyligen utvisats och enligt den ickevåldsorganisationen Girifna har säkerhetsstyrkor fängslat hundratal aktivister och konfiskerat datorer och mobiler.  http://www.girifna.com/blog-girifna/news/5985–          Det är vår tur nu att säga kifaya (det är nog), säger bloggaren Dallia Abdel-Moniem och får medhåll från flera håll.

Bloggaren Dallia menar även att det inte spelar någon roll att det inte är några massor som protesterar, att protesterna I vissa delar av Khartoum dog ut snabbare än de startade. Det som spelar någon roll är att det sudanesiska folket har fått nog, att de säger ifrån och försäkrar sig om att deras röster blir hörda. https://sudanrevolts.wordpress.com/2012/06/24/sudan-protests/

Om det var svårt att göra sin röst hörd tidigare har nu yttrandefriheten inskränks ytterligare. Säkerhetsstyrkor besöker dagligen nyhetsredaktioner och kontrollerar alla artiklar före tryckning. Censuren har lett till att inget om protesterna kommer ut via traditionell media.

Än så länge har protesterna varit I förhållandevis lugna, med stenkastning och brända däck som de mest våldsamma inslagen. Men, det finns mycket vapen i omlopp både i Khartoum och i andra städer där det har varit protester. Risken finns att dessa kommer att användas om antalet civila offer stiger, och då får regimen vatten på sin kvarn att med våldsamma metoder slå ned proteströrelsen.  Å andra sidan, menar Eric Revees som bloggar om situationen i Sudan, är moralen låg i de militära leden och en fallande regim kommer troligtvis inte få stöd från de militära leden. http://www.sudanreeves.org/2012/06/25/why-the-khartoum-regime-will-fall/

 

Åsa Henriksson tillsammans med Flora Francis Bringi från /S/ONAD på ickevåldsutbyte i Egypten i juni 2012

Åsa Henriksson tillsammans med Flora Francis Bringi från /S/ONAD på ickevåldsutbyte i Egypten i juni 2012

 Åsa Henriksson arbetar med Sudan på Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen anser att chansen att Sudan får hållbar fred och en demokratisk utveckling ökar om fler människor utbildas i demokrati, mänskliga rättigheter och ickevåld. Därför stödjer vi SONAD, Sudanese Organisation for Nonviolence and Development som gör just det.(Läs mer: www.krf.se/sudan)

Du kan stödja arbetet för en ickevåldskultur i exempelvis Sudan med ett sms: sms:a Fred 50 till 72 930 för att skänka 50 kronor till Kristna Fredsrörelsen.

Var förändringen du vill se!

Det senaste exemplet på hur ickevåld förändrar det som verkar omöjligt är den arabiska våren. För en ickevåldsorganisation som Kristna Fredsrörelsen blir det alltså både rimligt och roligt att samla andra ickevåldsorganisationer, och samarbetspartners, i Egypten för att utbyta erfarenheter och kunskaper och inspireras av varandra. Kristina Patring kom nyss hem från det utbytet med många tankar.

Kristina (längst till vänster) tillsammans med några av deltagarna på utbytet.

Kristina (längst till vänster) tillsammans med några av deltagarna på utbytet.

Om du föreställer dig det perfekta samhäller, hur skulle det se ut? Ännu viktigare, vad skulle behöva förändras för att det skulle bli verklighet och vad skulle DU behöva göra redan nu för att den verkligheten ska bli sann? Vilka förändringar skulle behöva ske i din familj, på din arbetsplats, i de föreningar där du är engagerad?

Dessa utmanande frågor ställde deltagare från Sverige, Egypten, Sudan och Sydsudan till varandra och sig själva under en konferens som KrF ordnade tillsammans med IYDA (Intercultural Youth Dialogue Assocition) i Kairo mellan den 13-17 juni. Tillsammans tittade deltagarna på metoder för ickevåldsligt motstånd och förändring i de olika sammanhang de kom ifrån. Konferensen gav på så vis en möjlighet till ömsesidigt lärande, men också visionerande. Att det krävs mod för att göra motstånd det har vi lärt oss från de ickevåldsrevolutioner som skett runt om i världen. Samtidigt finns en ännu större utmaning för aktörer som genom ickevåld vill förändra samhällen, nämligen den att föreverkliga visionen om vad som händer sedan, efter revolution eller krigets slut. Vad händer när den förtryckande regimen fallit, när diktatorn störtats? Vilka steg behöver tas för att skapa en enad vision om det samhälle som önskas, för att demokratiseringen ska ta fart och bli verklighet? Vilka steg behöver tas för att förändringen ska bli hållbar och hur konkretiserar vi dessa steg? Hur skapar vi redan nu den värdebaserade mylla för demokratisering som behövs för att demokratin ska kunna slå rot och växa i sammanhang som i dagsläget präglas av förtryck och ickedemokrati?

Nyhetsflödet från b.la. Egypten under den sista tiden visar på relevansen av att ställa dessa frågor och hitta deras konkreta svar. Många analytiker likväl som aktörer på plats menar att en av anledningarna till att militären fortfarande har så stor makt i Egypten är att revolutionärerna lyckades avsätta Mubarak, men inte enas om en vision för det samhälle de ville ha istället. Internationell forskning visar också på att ickevåldsliga revolutioner ofta lyckas med avsättandet av förtryckande makthavare men misslyckas med att ta över makten. Ofta har man fokuserat för mycket på motståndet och för lite på att hitta och enas kring alternativen. Att detta är utmanande märktes även bland konferensens deltagare. Att måla upp ideal samhället med stora och fluffiga ord var många gånger lättare än att se vilka konkreta förändringar som måste till även på det personliga planet. Kopplingen mellan ett samhälle där ingen lever under fattigdomsgränsen och ett samhälle där alla betalar skatt är t.ex. inte helt given om det finns problem med korruption hos offentliga myndigheter. För att nå fram till ett välfärdssamhälle i en sådan kontext krävs uppfinningsrikedom, inte bara i hur man undviker korruption utan också i hur man själv kan bidra till aktiv fattigdomsbekämpning. I länder där polisen är känd för att använda övervåld och vara korrumperad krävs det mod för att påbörja en konstruktiv kontakt med polisen eftersom man drömmer om ett samhälle där människor inte är rädda för poliser.

För att hitta dessa kreativa lösningar och för att samla detta mod är det ibland viktigt att få tiden att visionera och drömma förutsättningslöst tillsammans med människor från både det egna och andra sammanhang. Lika viktigt är det att få tiden att låta visionerna landa i reflektioner om hur jag, du och alla de andra på olika sätt kan börja göra visionerna till verklighet redan nu. Tillsammans hittar man stödjande nätverk, strukturer och möjlighet att utmana sig själv att ta ett steg till mot drömsamhället. För oss från Sverige kan det verka främmande att det som vi tar för givet, välfärd och poliser man kan lita på, är en dröm för andra. Verkligen är dock att detta i mångt och mycket är fallet för de deltagare från Sudan, Sydsudan och Egypten som samlades under konferensen. Genom att erbjuda dessa ickevåldsaktivister tid, plats och utrymme för drömmar, reflektion, utbyte och nätverkande bidrar KrF på ett litet men ändå viktigt sätt till att deras dröm kan bli verklighet. Det Ghandi kallade för det konstruktiva programmet och som innebär att våld och förtryck redan nu besvaras med skapandet av det ideala samhället är nämligen en lika viktig del av ickevåld som motståndet mot förtryck är.

Kristina Patring

ledamot i Kristna Fredsrörelsens styrelse, ickevåldstränare och med i styrgruppen för Salaams Vänner

Debattartikel: “Pension på mayafolkens bekostnad”

De senaste dagarnas avslöjanden visar att AP-fondernas personal har vidlyftiga förmåner på skattebetalarnas bekostnad. Samtidigt investeras i företag som begår brott mot mänskliga rättigheter och förstör miljön. Det är hög tid för regering och riksdag att skärpa regelverket för AP-fonderna, skriver Kristna Fredsrörelsen, Latinamerikagrupperna och flera andra organisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Klicka här för att läsa hela debattartikeln.

AP-fonderna har bland annat investerat i företaget Goldcorp, som äger den kritiserade Marlingruvan i Guatemala. Foto: Aron Lindblom.

AP-fonderna har bland annat investerat i företaget Goldcorp, som äger den kritiserade Marlingruvan i Guatemala. Foto: Aron Lindblom.

Relaterat:

Attentat mot gruvmotståndare i Guatemala, juni 2012.

Mer information om Adolfo Ich Chamán, gruvmotståndare som mördades i Guatemala år 2009.

Det är en varm försommardag i centrala Stockholm. På Sergels torg är det fullt av människor som går in och ut ur affärer eller till och från tunnelbanan. Plötsligt händer något oväntat. Nästan 50 personer segnar ihop på marken och ”dör”.

ImageFörvirringen blir stor för de passerande – det ser underligt och lite skrämmande ut. Men de får snabbt en förklaring, för samtidigt går ett antal personer runt torget med en namninsamlingslista och foldern ”Stoppa vapen – rädda liv”. Aktionen kallas en ”die-in” och arrangerades sista helgen i maj av Kristna Fredsrörelsen, Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Anledningen till denna spektakulära aktion handlar om att FN i sommar ska förhandla om världens första globala vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty. Fredsrörelserna vill därför informera allmänheten och sätta press på världens ledare att förhandla fram ett så starkt och bra avtal som möjligt.

Hur vansinnigt det än låter så är världens handel med vapen nästan helt oreglerad. Handeln med bananer är mer kontrollerad än handel med vapen. Den okontrollerade vapenhandeln har förödande effekter för människor eftersom den orsakar att stora mängder vapen är i omlopp, vilket förvärrar konflikter och används för att begå övergrepp. IKFF:s  ordförande i Demokratiska Republiken Kongo brukar förklara sambandet mellan tillgången på vapen och sexuellt våld; en man med en machete kan våldta en kvinna medan en man med ett maskingevär kan våldta en hel by. Också i ett av Kristna Fredsrörelsens samarbetsländer, Guatemala, är det väpnade våldet ett enormt hot mot säkerhet och utveckling. I Guatemala City dör idag lika många människor i väpnat våld som under inbördeskriget och fler än i Irak och Afghanistan.

Kristna Fredrörelsen arbetar därför tillsammans med det globala civila samhället för att få till ett avtal som omfattar så många olika typer av vapen som möjligt och som gör det möjligt att stoppa vapenförsäljning till vissa länder. Civila samhället vill också se ett avtal med kriterier för mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och hållbar utveckling. Om två veckor samlas representanter för länderna i FN i New York för att försöka enas om att begränsa och kontrollera världens vapen. Det finns gott hopp om ett avtal. Knäckfrågan är om det kan bli tillräckligt starkt och begränsande för att påverka livet för kvinnor i Kongo eller invånare i Guatemala City. Vi är i alla fall många som kommer göra vad vi kan för att påverka.

Sofia Walan, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare

 

Vill du delta i arbetet för ett starkt och bra avtal som gör skillnad och räddar liv? Ett litet tag till kan du skicka namn och ort till michele.prisco@krf.se. Både under tiden och efter är du förstås varmt välkommen som medlem i Kristna Fredsrörelsen och ge en gåva på bg: 900-03 16 – så att vi kan fortsätta arbetet att stoppa vapen och rädda liv tillsammans.

Skriv på för mänskliga rättigheter i Colombia
Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer arbetar med skydd av hotade människorättsförsvarare i Colombia. "SweFOR" är förkortningen av Kristna Freds namn på engelska och spanska.

Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer arbetar med skydd av hotade människorättsförsvarare i Colombia. “SweFOR” är förkortningen av Kristna Freds namn på engelska och spanska.

Blixtaktionen för överlevarna efter massakern i Bojayá, Colombia, är nu igång och du kan enkelt göra en insats genom att klicka på den här länken och följa instruktionerna på nästa sida. På 24 timmar har vi redan fått 77 underskrifter från personer som ställt sig bakom den colombianska civilbefolkningens rättigheter. Det här är ett jättebra resultat på så kort tid men vi vill självklart bli ännu fler. Har du spridit blixtaktionen till dina vänner och bekanta via Facebook, Twitter och e-post? Gör det! Din insats gör skillnad och ju fler vi är desto större genomslag kan vi få.

För ett år sedan skrev 280 personer under vår blixtaktion för den colombianska människorättsförsvararen Nancy Fiallo. Den blixtaktionen ledde till att sju olika colombianska myndigheter hörde av sig med officiella svar till Kristna Fredsrörelsen och Nancy Fiallo fick särskilda skyddsåtgärder för sin säkerhet av den colombianska staten. Klicka här för att läsa en intervju med Nancy Fiallo.

Vår blixtaktion för civilbefolkningen i Bojayá, Colombia, har tagits fram i dialog med de drabbade och riktar sig till Colombias president och ett flertal andra colombianska myndigheter. De krav som vi ställer i blixtaktionen är:

  • Att Colombias president, regering och ministerier uppfyller sina åtaganden, såsom uttryckt i internationella överenskommelser och nationella lagar, och garanterar att de mänskliga rättigheterna respekteras så att civilbefolkningen som fallit offer för den colombianska konflikten skyddas.
  • Att colombianska myndigheterna tar sitt ansvar och inleder en konstruktiv dialog med civilbefolkningen från området så att de löften som givits av presidentämbetet och som civilbefolkningen lagenligt har rätt till, infrias i praktiken.
  • Att colombianska staten tar sitt ansvar för att garantera skydd och säkerhet för nationella människorättsförsvarare så att de kan genomföra sitt arbete utan att utsättas för hot eller våld.
  • Att internationella samfundet fortsätter att observera utvecklingen och följer upp situationen vad gäller mänskliga rättigheter och statens åtaganden gentemot Bojayás befolkning.

Utöver den öppna blixtaktion som vi nu genomför med hjälp av svensk allmänhet och Kristna Fredsrörelsens medlemmar så har vi också skickat ett officiellt brev till colombianska myndigheter där vi ber om samma sak som i den öppna blixtaktionen. Detta brev har skrivits under av 29 organisationer från det svenska och internationella civilsamhället. Du kan se det officiella brevet här nedanför (på spanska). Sprid gärna brevet till alla som kan vara intresserade:

120613 Acción Urgente Bojayá ESPAÑOL (versión oficial)

Har du frågor? Kontakta: aron.lindblom@krf.se

Kristna Fredsrörelsens arbete med skydd av människorättsförsvarare är beroende av det aktiva stödet från våra medlemmar och andra intresserade. Vill du gå ett steg längre och skänka ett bidrag till Kristna Freds? Använd vårt bankgiro: 900-0316.