krf karta blogg

December: Samtal om fredsprocessen i Colombia

3 dec: Mark och konflikt i Colombia. Föreläsning med Álvaro Leyva Durán som medlat i tidigare fredsprocesser och dessutom ställt upp som kandidat i Colombias presidentval.

När: måndag 3 december kl 18.00-19.30

Var: Fonden för mänskliga rättigheter/Sensus Möte

Adress: Klara södra kyrkogata 1, våning 9, Stockholm

4 dec: Samtal om fredsprocessen i Colombia. Colombiagruppen och Riksdagens Vänskapsförening för Latinamerika ordnar en eftermiddag med samtal om fredsprocessen i Colombia. Vad har vi lärt oss från tidigare fredsprocesser? Bör det civila samhället – som kvinnoorganisationer och ursprungsfolk – delta i förhandlingarna? Hur garanteras offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse? Vad händer med konflikter kring mark och naturresurser? Hur kan Sverige och det internationella samfundet påverka processen? Christer Winbäck från Folkpartiet och Kenneth G Forslund från Socialdemokraterna kommer att tala. Obligatorisk anmälan via e-post till info@humanrights.se. Seminariets hashtag är #fredföralla. Mer information om paneldeltagarna finns på: http://www.humanrights.se/var-verksamhet/colombiagruppen/

När: 13.00-15.15, den 4 december 2012

Var: Medelhavsmuseet (hörsalen),

Adress: Fredsgatan 2, Stockholm

8 dec: Det händer i Latinamerika är en heldag på tema Latinamerika där Kristna Fredsrörelsen deltar med information om våra fredsobservatörer i Guatemala, Mexiko och Colombia.

När: lördag 8 december kl 10.00-18.00

Var: Slottsbiografen i Uppsala

Adress: Nedre Slottsgatan 6B i Uppsala

10 dec: Naturresurser & utsatta grupper – rättigheter eller vinst? Filmkväll och samtal med Noemí Gualinga från sarayakufolket i Ecuador. Organiseras i samarbete med Colombiagruppen och Amnesty. Filmvisningen är gratis, men antalet platser är begränsade. Anmäl deltagande till info@humanrights.se.

När: MR-dagen, 10 december 2012, kl 18:30-20:30.

Var: Biografen Zita

Adress: Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

Klicka här för mer info

Colombiagruppen består av Adoptionscentrum, Amnesty Sverige, Civis, Diakonia, Fackförbundet ST, Fonden för Mänskliga Rättigheter, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Peace Brigades International (observatör) Raoul Wallenberginstitutet, Svenska Kyrkan och Svenska Röda Korset.

 

Seminarium om JAS väckte tankar om säkerhet och militarism
Jas 2032 - beslutet vi ärvde

Jas 2032 – beslutet vi ärvde

Regeringen har beslutat att Sverige ska satsa på nästa generation av stridsflygplanet JAS Gripen (http://www.regeringen.se/sb/d/15872/a/197751) och menar att det säkerhetspolitiska läget, deltagandet i internationella insatser och jobben, välfärden och teknikutvecklingen i Sverige kräver att investeringen på 90 miljarder kronor genomförs. Tillsammans med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, IKFF, Sensus och Svenska Freds arrangerade Kristna Fredsrörelsen ett seminarium där representanter från KDU, LUF, SSU, Ung Vänster och Grön Ungdom diskuterade JAS och svensk säkerhetspolitik.

Glädjande och hoppingivande var att alla representanter var eniga om att de svenska jobben inte är ett bärande argument för vapenexport, särskilt inte till diktaturer. LUF menade att de inte ”darrar på manschetten när det gäller demokratikrav på vapenexporten”, medan Grön Ungdom och Ung Vänster inte vill beväpna diktaturer och på sikt inte beväpna någon. Det fanns också en stark samsyn om vikten av att öppna upp processerna gällande vapenexporten där handeln behöver demokratiseras och det civila samhället och folkrörelser spela en större roll.

Det smältande Arktis är en symbol för den delade synen på det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Medan LUF och KDU såg konflikter om nya oljefält och handelsvägar till följd av avsmältningen som framtida hot menade Grön Ungdom, Ung Vänster och SSU att andra effekter av klimatförändringarna, som matsäkerhet och flyktingströmmar, idag är de största utmaningarna för säkerhetspolitiken. Endast KDU ansåg att nya JAS-plan är viktigt för att bemöta hot i närområdet.

En spännande fråga som lyftes är vilka konsekvenserna blir när en fråga uppgraderas till att bli en säkerhetsfråga då sådana i dagsläget vanligen hanteras med militära medel. Säkerhetsfrågor kopplas samman med försvarsfrågor vilket legitimerar ökad sekretess, övervakning av individer och ökad våldsanvändning menade LUF.

Vi i Kristna Fredsrörelsen hoppas att de politiska ungdomsförbunden gör gemensam sak för att tydligt säga NEJ till vapenexport till diktaturer och att samtalet om synen på säkerhet och försvar fortsätter, fördjupas och förändrar politiken i en mer skapelse- och människovänlig riktning. För de 90 miljarder som satsningen kostar skulle vi kunna göra oerhört mycket nytta om politikerna tog intryck av fredsrörelsen och krävde mänskliga rättigheter och demokrati.

Ellen Skånberg, praktikant på Kristna Fredsrörelsen

Utfrågning om Jas 39 Gripen som lämnar många frågor obesvarade

Under torsdagen den 8 november samlades olika myndigheter och riksdagens försvarsutskott till en öppen utfrågning om Jas 39 Gripen. Trots att den grundläggande frågan ställdes om varför vi överhuvudtaget ska ha Jas, handlade utfrågning främst om detaljer kring varför regeringen föreslår en produktion av 40-60 plan medan Försvarsmakten anser att det absoluta minimumet är att 60-80 plan ska köpas in och varför det anses så viktigt att uppgradera Jas C/D till Jas E.

Jas-seminarium

Jas-seminarium

Försvarsmakten representerades av överbefälhavare Sverker Göranson tillsammans med två kollegor. Sverker Göransson redovisade hur Sverige måste möta de tekniska och operativa hoten, en miljö som Försvarsmakten menar blir alltmer komplex, vilket bl.a. föranleder att den nya Gripen behöver ett bättre radarsystem. Vid ett flertal tillfällen underströks att Jas endast är en del i ett större flygvapensystem och att det gäller att se till helheten i detta svenska flygvapensystem. Vad detta system är, kostar eller innebär ifrågasattes, nämndes eller klargjordes inte under hela utfrågningen. Kostnadsfrågor togs upp vid ett flertal tillfällen och funderingar kring prioriteringar blev hängande i luften.

Gällande underfinansieringen har det klargjorts att 5,5 miljarder kronor saknas inom en 10-års period. Regeringens förslag har varit att Försvarsmakten ska ta dessa medel från redan planerade materialprojekt. Försvarsministerns statssekreterare Carl von der Esch menade att regeringen kontinuerligt gör omprioriteringar och att Försvarsmakten också behöver göra det. Vidare sa statssekreteraren att ”för regeringen är det inte utan ansträngning, men görligt”. Generallöjtnant Jan Salestrand kommenterade frågan om budgethålet med att Försvarsmakten jobbar med den.

Gällande Schweizaffären kommer det att fattas ett beslut i juni 2013 i det schweiziska parlamentet om en eventuell folkomröstning ska genomföra under våren 2014. Om Schweiz skulle dra sig ur Jas-affären finns det en möjlighet också för Sverige att avbryta beställningen av de uppgraderade Jasplanen.

Åter till den grundläggande frågan gällande varför vi ska satsa på Jas och vilka säkerhetspolitiska skäl det finns att binda upp Sverige på denna kostbara rustning av flygvapnet. Här gavs knappats några direkta svar under utfrågningen. Carl von der Esch menade att vi behöver Jas E Gripen för att försvara svenskt territorium, men även att det finns internationellt viktiga säkerhetspolitiska skäl. Statssekreteraren framhöll att vilja och trenden är att hitta internationella samarbeten som fungerar över tiden. Utöver att uppgraderingen av Gripen skapar möjligheter för att samarbeta med Schweiz, framhöll han att Jas E Gripen skulle ge möjlighet att stärka partnerskapet med länder som redan tidigare köpt Jas: Kroatien Tjeckien, Thailand och Ungern.

Är du också upprörd över Jas-affären? Jag hoppas att du som vill fortsätta att följa och ge dig in i Jas-debatten. För den Jas-intresserade kan jag även tipsa om att ta del av riksdagens debatt och omröstning den 6 december om uppgraderingen av stridsflygsystemet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/FoU1/

Sofia Nordin, praktikant på Kristna Fredsrörelsen

Mer om Jas-affären:

Se den öppna utfrågningen om Jas: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrigt/Ovrig-debatt/?did=H0C220121108ou2&doctype=ou

Kristna Fredsrörelsens blogginlägg SuperJas – Sveriges dyraste arbetsmarknadsåtgärd: http://kristnafreds.wordpress.com/2012/09/27/super-jas-sveriges-dyraste-arbetsmarknadsatgard/

Kristna Fredsrörelsens debattartikel på SVD Brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fokusera-pa-de-verkliga-sakerhetspolitiska-hoten_7463070.svd

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Studio Ett, SR: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5246566

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet: “90 felinvesterade miljarder”: http://fredfrihetfeminism.wordpress.com/2012/08/30/90-felinvesterade-miljarder/

Fokus: “Under radarn” http://www.fokus.se/2012/09/under-radarn/

Nominera till Martin Luther King-priset!
2012 års pristagare Mehdi Garbi, som spred ocensurerad information till oppositionen i Tunisien, tillsammans med My Wentzel som fick prisets hedersomnämnande.

2012 års pristagare Mehdi Garbi, som spred ocensurerad information till oppositionen i Tunisien, tillsammans med My Wentzel som fick prisets hedersomnämnande.

Den 30 november är sista dagen att nominera till Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda. Om du känner till någon som gjort något i Martin Luther Kings ickevåldsanda är det alltså hög tid att nominera denna person (som ska vara bosatt i Sverige). Skicka din nominering till: martinlutherkingpriset@krf.se 

Förra året gick priset till Mehdi Gharbi vars nyhetsbrev gäckade Tunisiens diktator ben Ali i ett decennium och spred ocensurerad information till oppositionen. My Wentzel fick prisets hedersomnämnande för att ha hjälpt till att 65 familjer i Kenya har rent vatten.

Fakta

Sedan 2003 arrangeras Martin Luther King-dagen den tredje måndagen i januari varje år av Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Gemensam Framtid och Sveriges Kristna Råd. I USA är det en nationell helgdag sedan 24 år. 2013 är det den 21 januari som blir denna speciella dag, och då kommer bland annat Martin Luther King-priset att delas ut. Därför är det dags att börja nominera. Priset har tidigare gått till bland andra Mehdi Gharbi, My Wentzel, Annika Spalde och Timbuktu. Tanken med priset har formulerats såhär av instiftaren Joe Frans:

Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för.

Nominera genom att skicka namn och en kort motivering till: martinlutherkingpriset@krf.se 

Dagbok från Palestina och Israel

Vår ickevåldskurs på Härnösands folkhögskola är i Palestina och Israel på studieresa. Många undrar hur det går för dem och vad de gör. Här är utdrag ur en dagbok som Anna och Karin i klassen har skrivit.

Måndag12/11

Guidad tur i Hebron. Ayman från Alternative Tour Guides (ATG) visade oss runt bland i staden. Hebron är en extremt segregerad stad där extrema bosättare har byggt sina hus ovanpå palestiniernas hus och kastar ner skräp och sopor på gatan nedanför. Därför är gatorna täckta med nät för att skydda människorna nedanför och butikerna på gatan. I Hebron träffade vi även CPT, Christian Peace Maker Team, som är ett kristet följeslagarprogram. Där fick vi en introduktion på hur deras arbete fungerar och deras lokaler. Dagen i Hebron gav oss alla mycket att tänka på speciellt de nättäckta gatorna och hur extrema vissa bosättare är.

 

Torsdag 15/11

Tidigaste dagen hittills. Vi åkte klockan fem från Jerusalem för att ta oss ut till Betlehem och checkpoint 300. Målet var att träffa Eucumenical Accompanient Programme in Palestine and Israel (EAPPI). En del av deras arbete är att stå med i checkpoints vid morgonrushen och idag skulle vi delta. Hela gruppen var väldigt chockade, arga och frustrerade efter att ha gått igenom samma process som palestinierna gör varje dag. Det var flera tusen människor, i hoppressade i små utrymmen som mer kändes som djur på väg till slakt än arbetare på väg till jobbet. En man sa till oss med tårar i ögonen ”I am human, not an animal.”

Fredag16/11

Vi hann med att träffa två organisationer. Först ut var New Profile, en antimilitaristisk, feministisk organisation. Det var intressant att höra om hur militäriserat ett samhälle kan vara. Vi var nog inte medvetna om hur stor inverkan Israels militär har på omvärlden. Vid lunch fick vi chansen att medverka på en demonstration med organisationen Women in Black. Det är israeliska kvinnor som är emot ockupationen Varje fredag demonstrerar de iklädda svarta kläder för att sörja offren i konflikten och visa sitt motstånd till ockupationen. Vi fick mycket positiva kommentarer när vi deltog i demonstrationen men det var även människor som skrek åt oss, pekade finger och till och med kastade ägg.

Som ni säkert förstår har det varit en väldigt intensiv vecka med mycket som har hänt och många möten och upplevelser. Men trots oroligheterna i landet så alla i gruppen vid gott mod och vi stöttar varandra i gruppen.

Fredshälsningar, Anna och Karin