krf karta blogg

Jalla, nu bygger vi fred tillsammans!

”Fred är korsformad till sin natur. Uppåt: fred med Gud. Nedåt: fred med naturen. Åt höger: fred med de vi känner. År vänster: fred med dem vi inte känner. Centrum: fred med oss själva. Om freden inte är korsformad, då är den nog bristfällig.”

De orden kommer från Dinis Sengulane, anglikansk biskop från Moçambique. Han är en god pedagog, inte bara i ord. Han bär också ett väldigt speciellt biskopskors. Inte av guld, som brukligt, utan tillverkad av mynningshylsor från handeldvapen.

 

Peter Lööv Roos med Biskop Dinis Sengulane och hans fru på fredsdagen i Uppsala.

Peter Lööv Roos med Biskop Dinis Sengulane och hans fru Lina  på fredsdagen i Uppsala.

Biskopens kors är en stark symbol, men också mer än en symbol. Efter nästan två årtionden av inbördeskrig var Moçambique i början av 1990-talet ett land översållat av vapen. Trots fredsavtal gjorde det att säkerhetssituationen var svår, något som inte bara drabbade individer, utan som hämmade hela samhällsutvecklingen. Därför kom Moçambiques kristna råd, där biskop Dinis är ordförande, med initiativet att få människor att lämna in sina vapnen. Man bestämde sig för att inte ge kontanter i ersättning, utan verktyg som jordhackor och symaskiner, verktyg som kan bidra till både individens och det gemensammas bästa. Att stärka samhällsutvecklingen är att stärka freden. De insamlade vapnen förstördes – eller omvandlades till konstverk, som biskop Dinis kors. Trots att hundratusentals vapen har samlats in finns det allt för många kvar i omlopp, och insamlingen fortsätter. Arbetet är långt ifrån över.

Möten med envisa och kreativa fredsbyggare, både från nära håll och lite längre bort, som biskop Dinis och hans hustru Lina var för mig den stora behållningen med Bygg fred!-dagen i Uppsala i lördags, på Internationella fredsdagen. Det är möten som ger inspiration och energi, som påminner om vilken påtaglig skillnad engagemang för fred och rättvisa verkligen kan göra, i människors vardag. Ja, att det inte finns något alternativ till att vara engagerad, inte om man vill ta korsets budskap på allvar och bygga fred som handlar om helhet.

Behrang Miri uppträder för deltagarna på Bygg Fred! i Uppsala.

Behrang Miri uppträder för deltagarna på Bygg Fred! i Uppsala.

Till de mötena bidrog också i allra högsta grad en av underhållarna på den festmiddag som avslutade konferensen, Behrang Miri. Mångas favorit från melodifestivalen tidigare i år med sin låt Jalla, dansa sawa (”Kom igen, skynda, nu dansar vi tillsammans”), en låt om ett mer inkluderande Sverige, verkligen för alla. Men han är mycket mer än en vanlig underhållare. I allt han gör och allt han sjunger vill Behrang vara just en byggare av fred och rättvisa, över alla gränser, både klassklyftor och religionsgränser.

Behrang är en stor vän av Kristna Fredsrörelsen. Hans språk talar rakt in i en ny generation, i ett nytt Sverige, och han utmanade oss alla med sina tankar om hur vi också måste titta på världen som är här: ”Tänk att jag möter så många i Malmö som varit flera gånger i Palestina och Israel, men aldrig i Rosengård, trots att det bara kostar 20 kronor att resa dit”.

Jalla, nu bygger vi fred tillsammans!

/Peter Lööv Roos, ordförande i styrelsen för Kristna Fredsrörelsen

 

Budgetpropositionen: Ingen utfasning av stödet till Guatemala och Colombia

I morse presenterade finansminister Anders Borg budgetpropositionen för 2014. Där föreslås, inom ramen för det svenska biståndet, att Sverige kommer fortsätta ge bilateralt stöd till Guatemala och Colombia.

I Sidas budgetförslag för 2014-2016, som offentliggjordes i april i år, föreslogs en utfasning av det svenska bilaterala stödet till Latinamerika, något som orsakade debatt. Kristna Fredsrörelsen kritiserade förslaget, i likhet med flera forskare, ambassaderna i de berörda länderna, samt ett antal mottagare av Nobels fredspris.

I Guatemala och Colombia, två av länderna som får bilateralt stöd från Sverige, pågår just nu viktiga positiva processer, som Sverige arbetat för under lång tid. Skulle det svenska stödet ha fasats ut nu skulle allt detta arbete ha varit i onödan. I Colombia pågår en fredsförhandlingar mellan regeringen och Farc-gerillan och i Guatemala ställdes den f.d. diktatorn Efrain Rios Montt inför rätta för folkmord och dömdes senare i nationell domstol, något som är helt unikt. Domen underkändes dock av konstitutionsdomstolen.

Med anledning av debatten som pågått under de senaste månaderna ser Kristna Fredsrörelsen därför med glädje på beskedet som regeringen ger i sin budgetproposition att inte fasa ut stödet till Guatemala och Colombia. Därmed kan Sverige fortsätta stödja freds- och försoningsprocesserna som pågår i länderna.

– För Kristna Fredsrörelsens del innebär detta att vårt arbete i Colombia och Guatemala, med skydd av människorättsförsvarare och stöd till vittnen till folkmordet, kan fortsätta. De fredsobservatörer vi skickar till dessa länder utför ett viktigt arbete för att stödja freds- och försoningsprocesserna som just nu pågår, säger Frida Larsson, programsekreterare för Fredstjänstprogrammet med ansvar för Colombia.

Vid Riksdagens öppnande igår meddelade också Fredrik Reinfeldts att Hillevi Engström tar över efter Gunilla Carlsson som biståndsminister.

– Kristna Fredsrörelsen vill hälsa Hillevi Engström välkommen till posten som biståndsminister. Vi hoppas att hon kommer föra en god dialog med oss som tillsammans med lokala aktörer arbetar för fred och utveckling, och att vi kan ha ett konstruktivt samarbete framöver, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan.

Läs mer om Kristna Fredsrörelsens arbete i Colombia och Guatemala genom att klicka på länderna i toppmenyn.

En militär intervention är inte lösningen

Den senaste veckan har medierna varit fulla av bilder och artiklar från Syrien, med anledning av den omfattande gasattacken den 21 augusti som uppskattas ha dödat 1300 personer.

Omvärlden har kraftigt fördömt attacken, som är ett allvarligt brott mot internationell rätt, och det har uppstått en diskussion kring huruvida omvärlden ska reagera med militära medel eller ej. Storbritannien sa i parlamentet nej till en militär intervention medan Obama säger sig vara redo att inleda en militär attack med missiler, men vill först ha kongressens stöd. En militär intervention lyfts fram som den enda tänkbara lösningen. I denna diskussion är det lätt att bli förvirrad. Hur ska man stå för en ickevåldsideologi när det ibland verkar som om omvärlden står inför endast två val: Att bomba eller att inte bomba? Att agera med våld eller att inte agera alls?

Finns det inget annat alternativ?

Organisationen International Crisis Group understryker vikten av att söka möjliga politiska lösningar på konflikten istället för att debattera huruvida en militär insats från USA är legitim eller inte. De menar att en militär intervention skulle göra det än mindre troligt att regimen skulle vilja inleda några diplomatiska förhandlingar, och alltså bara göra freden i Syrien mer oåtkomlig.

Kristna Fredsrörelsen håller med International Crisis Group. En politisk lösning på konflikten är den enda hållbara lösningen för fred och en militär intervention kommer antagligen bara leda till en eskalering av dödandet i Syrien. USA borde hellre försöka påverka regimen i Syrien genom de andra aktörer som har intresse i regionen – som Ryssland och Iran.

Det är även centralt att pressa på för att förlänga mandatet för FN-inspektionen av attacken, så att de kan avsluta sitt arbete. När inspektionen har avslutats är det vidare av stor vikt att FN:s säkerhetsråd hänvisar frågan till Internationella brottsmålsdomstolen. Läs mer om detta i IKFF:s uttalande här.

Ickevåld i Syrien

De olika ickevåldsrörelser som var med och startade revolutionen i Syrien är fortfarande aktiva, om än kraftigt försvagade. Dr. Mohja Kahf (ickevåldsaktivist, poet och författare som undervisar vid University of Arkansas) har en gjort rapport angående konflikten som är värd att läsa. Hon går igenom konfliktens utveckling och lyfter fram de lösa nätverk av ickevåldsaktivister som fortfarande är verksamma. Ett av dessa nätverk är Syrian Nonviolence Movement som gjort en interaktiv karta över olika ickevåldsaktioner i Syrien.

För oss i Kristna Fredsrörelsen känns det viktigt att belysa den ickevåldsrörelse som finns kvar i landet och som arbetar för att stärka det civila samhället. Det ger hopp för ett framtida Syrien, och det är här man ska lägga resurserna. Att faktiskt stödja de aktörer i konflikten som inte tar till vapen!

För att stöd till ickevåldslig kamp ska vara verkningsfull måste även vapenöverföringarna till Syriens regering och rebellgrupperna sluta omedelbart.

Sveriges roll

Vi välkomnar Sveriges beslut att, som första land i EU, äntligen övergå till permanenta uppehållstillstånd för syrier. Det innebär att många av de syrier som hittills fått ett tillfälligt skydd i Sverige nu kommer att kunna återförenas med sina familjer. Det är ett viktigt steg för att hjälpa civilbefolkningen i Syrien, och vi hoppas att fler länder i EU ska göra detsamma.

Obamas statsbesök är ett viktigt tillfälle för Sverige att visa sig drivande för diplomatiska åtgärder i Syrienkonflikten. Alla möjligheter till en politisk lösning måste undersökas och de skyldiga för brott mot internationell rätt straffas i domstol. Ett tips till våra medlemmar och andra fredsvänner är att skriva brev till Reinfeldt, där man uppmanar honom att påverka Obama till att välja fred istället för en militär aktion.

Den 7 september har påven Franciskus utlyst en bön- och fastedag för fred i Syrien. Kristna Fredsrörelsen uppmanar våra medlemmar att tänka extra på Syrien då.