krf karta blogg

Minnesceremoni över massaker i Guatemala
FN oroas över hot mot människorättsförsvarare och civila samhället

 

– Vi ser en ökning av lagar som försvårar människorättsförsvarare och nya försök från regeringar att begränsa deras arbete, sa nyligen FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i en kommentar till en ny resolution till stöd för människorättsförsvarare från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

I resolutionen uttrycks djup oro över regeringars försök till ökad kontroll av organisationer och hinder för det civila samhällets arbete för mänskliga rättigheter, ofta med hjälp av anti-terrorlagar och hänvisningar till nationell säkerhet. FN-resolutionen markerar tydligt mot hot och repressalier riktade mot civilsamhället och uppmanar världens regeringar att skapa ett ”tryggt och stödjande klimat” för föreningar och folkrörelser. FN hänvisar även specifikt till rätten att arbeta och uttrycka sig fritt ”online” då det enligt rådet blivit allt svårare för människorättsförsvarare som agerar via internet. Rådet skriver att stater har en skyldighet att ”respektera och skydda allas rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet såväl online som offline, och denna rätt innefattar även personer vars åsikter eller trosuppfattningar skiljer sig från majoriteten”.

Stöd från flera länder

I en kommentar till resolutionen, som inte är juridiskt bindande men uttrycker en ambition från FN-systemet, skriver människorättsorganisationen International Service for Human Rights (ISHR) att resolutionen fick aktivt stöd från Irland, Chile, Japan, Sierra Leone, Tunisien, Brasilien, Costa Rica, Schweiz, USA och Storbritannien, medan Indien, Pakistan, Kuba, Etiopien och Venezuela motsatte sig. Det går att läsa FN-resolutionen om civilsamhället i sin helhet här (på engelska): ”Civil society space: creating and maintaining, in law and in practice, a safe and enabling environment” 

Oroande trend i Guatemala

Människorättsförsvarares säkerhet och det civila samhällets rätt till föreningsfrihet är fokus för Kristna Fredsrörelsens internationella projektarbete i bland annat Mexiko, Guatemala och Colombia. Den 4 oktober 2013 är det ett år sedan massakern i Totonicapán i Guatemala där militär sköt ihjäl sex personer och skadade minst 33 i samband med en demonstration mot bland annat höga elkostnader. Från Kristna Fredsrörelsens sida ser vi det som en oroande trend att militären i Guatemala används för att stävja protester med hänvisning till nationell säkerhet. FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter i Guatemala uttrycker oro för detta i sin årsrapport för 2012 (läs här på spanska).

Svårare för folkrörelser att arbeta för fred

De senaste åren har den guatemalanska staten utlyst flera undantagstillstånd i områden som karaktäriseras av konflikter kring gruvor och vattenkraftverk. Vid dessa konflikter är det ofta lokala föreningar och folkrörelser som står upp och försöker stoppa storskaliga utvecklingsprojekt som drivs på av staten och ekonomiskt starka företag. När folk protesterar så har staten utropat undantagstillstånd som begränsar grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till fri rörlighet och föreningsfrihet, exceptionella åtgärder som enligt konstitutionen endast ska vara aktuell då rikets säkerhet är i fara. Denna typ av åtgärder bidrar till att kriminalisera folkrörelser – istället för att rörelsernas krav blir föremål för demokratisk dialog så möts de av anklagelser om kopplingar till organiserad brottslighet och terrorism. Människorättsförsvarare anklagas också för grova brott och är föremål för långdragna juridiska processer. Ett exempel på en sådan kriminaliseringsprocess är fallet med Rúben Herrera, medlem i organisationen ADH som Kristna Fredsrörelsen medföljer.

Våra fredsobservatörer finns på plats

Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer finns på plats i Guatemala för att stå upp för människorättsförsvarare och deras rätt till ickevåldslig organisering. Internationell medföljning kan vara ett effektivt sätt att motverka kriminalisering av människorättsförsvarare då närvaron av internationella sänder signaler, både nationellt och internationellt, om att det är legitimt och en mänsklig rättighet att få organisera sig för sina rättigheter. Den rådande situationen i Guatemala visar på vikten av fortsatt internationell närvaro i landet och fortsatt engagemang från Kristna Fredsrörelsens medlemmar. Tack för att ni läser våra rapporter och engagerar er för fred och mänskliga rättigheter!

> Läs om fredsobservatörerna i Guatemala och deras arbete

Sara Rooth och Aron Lindblom, handläggare för Fredstjänstprogrammet som skickar fredsobservatörer till Guatemala, Mexiko och Colombia.

Utmaningar i fredsförhandlingar i Colombia

Det har snart gått ett år sedan den colombianska regeringen och Farc inledde fredsförhandlingarna för att nå ett slut på den väpnade konflikten i landet. Inför den pågående förhandlingssessionen har dock stämningen mellan parterna hamnat i ett spänt läge. President Juan Manuel Santos har sagt att ett fredsavtal ska vara klart till våren och sätter nu press på att avancera i förhandlingarna i Kuba. Förhandlingsledaren för den colombianska regeringen, Humberto de la Calle, säger i en intervju med tidningen El Espectador:

– Denna vecka är det elva månader sedan mötet i Oslo, som var den formella invigningen av dessa samtal. Varken Farc eller någon annan kan säga att vi kör över saker. Tvärtom, det saknas effektivitet i samtalen.

Fredsförhandlingen mellan den colombianska regeringen och Farc har fått mycket kritik för att inte ge möjligheter för det colombianska civilsamhället att delta i utformningen av avtalet. Även om civilsamhället inte finns representerade vid förhandlingsbordet har det inte hindrat dem från att ta del av de frågor som regeringen och Farc diskuterar. Med stöd från FN och andra internationella aktörer har man organiserat regionala forum för att diskutera de punkter som parterna behandlar i fredsförhandlingarna.

– Det internationella samfundet har varit ett viktigt stöd för det colombianska civilsamhället i fredsprocessen. De har möjliggjort samtal där det civila samhället har kunnat träffas, diskutera frågor på agendan och mobiliserat sig, berättar Nancy Fiallo, colombiansk människorättsförsvarare som Kristna Fredsrörelsen medföljer.

Dessa regionala forum är dock ingen garanti för civilsamhället att påverka förhandlingarna. Nancy Fiallo säger att det inte är annat än en skandal att kvinnor fortfarande inte getts utrymme under fredssamtalen.

– Det finns ingen kvinnlig representation vid förhandlingsbordet och det första avtalet som nåtts, jordbruksfrågan, har utformats utan hänsyn till kvinnor.

Efter att regeringen och Farc kom överens om jordbruksfrågan har förhandlingarna gått vidare till punkten om oppositionens och medborgarnas politiska deltagande. Det är den andra av fem punkter som Farc och den colombianska regeringen har kommit överens om inom ramen för fredsförhandlingarna. De tre övriga punkterna är; konfliktens slut, narkotikahandel och offrens rättigheter. Frågan om politiska deltagandet är också en av de punkter som är särskilt känsliga då det inte går att bortse från konfliktens offer eller vilken form av straff som konflikternas parter ska få.

– Vad som kommer att hända med Farc-medlemmar efter fredssamtalen är en av de mest kontroversiella frågorna som ligger på bordet. Det finns tre läger; de som menar att alla ska fängslas, de som menar att de ska dömas individuellt och slutligen de som menar att alla ska släppas. Frågan går hand i hand med huruvida gerillan ska ges möjlighet att delta politiskt efter att de har avmobiliserats, säger Nancy Fiallo.

Förra veckan träffade Kristna Fredsrörelsen Alejando Eder, chef för ACR (Institutionen för återintegrering av avmobiliserade soldater) som var på besök i Sverige. ACR har verkat i Colombia sedan 2003 och arbetar med avmobiliserade soldater från både gerillan och paramilitära grupper. ACR ger avmobiliserade soldater psykosocialt stöd, utbildning och arbetsmöjligheter för att kunna återintegreras i samhället. En av de största utmaningarna som ACR möter är stigmatiseringen av avmobiliserade i det colombianska samhället. Enligt Alejandro Eder är inte den största svårigheten att nå fram till ett fredsavtal utan hur det colombianska samhället ska kunna försonas och skapa förutsättningar för att offer och förövare ska kunna leva sida vid sida med varandra.

Konflikten i Colombia är komplicerad och innefattar parter och konfliktfrågor som på många sätt går utöver de direkta motsättningar som finns mellan staten och Farc. Ett fredsavtal mellan Farc och den colombianska regeringen skulle dock förhoppningsvis sätta stopp för striderna mellan dessa två parter och vore därmed ett viktigt avstamp för en framtida hållbar fred i landet. Trots den kritik som finns kring fredsförhandlingarna säger människorättsförsvararen Nancy Fiallo:

– Det är en framgång att man lyckats hålla fredssamtalen igång i nästan ett år nu. Fredsdialogen har haft många fiender, bl.a. extremhögern har försökt sätta käppar i hjulet men de har inte lyckats.

Nya ickevåldstränare på g!

Idag den 2 oktober, på Mahatma Gandhis födelsedag, är det internationella ickevåldsdagen. Just nu utbildar Kristna Fredsrörelsen nya ickevåldstränare.

14 deltagare går just nu Kristna Fredsrörelsens ickevåldsutbildning, som hålls i samarbete med studieförbundet Bilda. I dagarna har de deras andra kurstillfälle. Senare i höst kommer de göra en studieresa till Palestina och Israel i ickevåldets tecken. En av kursdeltagarna är Karl-Johan Rahm. Vi frågade honom lite om vad ickevåld betyder för honom.

Varför går du den här kursen?

– Framför allt är det för att lära mig att hålla ickevåldskurser. Jag har redan två stycken inplanerade. Jag var med i miljörörelsen tidigare, nu vill jag ta upp mitt engagemang igen.

Hur skulle du beskriva ickevåld?

– Det är bra sätt att åstadkomma samhällsförändring. Men också ett hållbart sätt att förändra. Att förändra ickevåldsligt får längre hållbarhet än att förändra med våld – medel och mål stämmer överens. Det är också ett sätt att kommunicera på och ett sätt att leva. Ickevåld kan appliceras på flera plan samtidigt.

Har den här kursen påverkat din syn på ickevåld?

– Ja, allt blir mer aktuellt. Dels har jag lärt mig nya saker men jag kommer också ihåg sådant som jag kunde förr. Jag har lärt mig mycket nytt, mer än jag trodde. Det är väldigt givande. Jag lär mig mycket av kursdeltagarna, inte bara av kursledarna. Man lär sig av hela gruppen, det är det som är så roligt. Alla sitter på sina erfarenheter och delar med sig av dem.

Ickevåldsdagen är ju Gandhis födelsedag. Hur ser du på Gandhi?

– Gandhi var en stor inspiratör och gjorde mycket viktigt. Han var en engagerad person och väldigt konsekvent i sitt ickevåld. Men det finns många inspiratörer, inte bara Gandhi. Det är väldigt viktigt att lyfta upp. Jag inspireras också av tex. Barbro Alving, Per Herngren, Elin Wägner men också Maha Ghosananda som ledde fredsmarscher i Kambodja. Man måste inte hålla med alla om allting, men man kan inspireras av dem.

Just nu utbildar Kristna Fredsrörelsen 14 nya personer till ickevåldstränare

Just nu utbildar Kristna Fredsrörelsen 14 nya personer till ickevåldstränare

Bjud in en ickevåldstränare

Kristna Fredsrörelsen har under flera år utbildat ickevåldstränare. De håller workshops och kurser i ickevåld runt om i hela landet. Vill du få besök av en ickevåldstränare? Kontakta i så fall utbildningssekreterare Stina Karbing på stina.karbing@krf.se eller 08-453 68 76.

Vill du lära dig mer om ickevåld? Kolla in vår snabbguide!