krf karta blogg

Debattartikel 100 år efter första världskrigets utbrott

Den 28 juli 1914 gick trupper från Österrike-Ungern in i Serbien, och snart var Europa indraget i det första världskriget. I en debattartikel i tidningen Dagen varnar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan för en liknande farlig utveckling i dag.

Nu när krigstrummorna återigen ljuder över Europa är det läge att besinna sig. Militär upprustning är inte vägen till fred och säkerhet.

Läs mer på Dagens debattsida.

Gaza Civil Defense Directorate crews remove the wreckage of an Israeli airstrike. Photo: Joe Catron
Öppet fredsbrev om våldsspiralen i Israel/Palestina

Våldet leder inte till en rättvis fred, skriver Kristna Fredsrörelsens ordförande Marianne Ejdersten och generalsekreterare Sofia Walan i ett öppet brev.

Foto: Joe Catron

Öppet fredsbrev till

President Shimon Peres
President Mahmoud Abbas

Fred NU!

– Vi vädjar om fred och eldupphör!

De senaste veckornas våldsspiral i Israel/Palestina måste få ett slut. Våldet leder inte till en rättvis fred. Tvärtom. Miljoner människor är drabbade. Hela regionen påverkas. Hela världen påverkas. Bara under de senaste två veckorna med närmare 200 döda, varav 80 % av dem är civilbefolkning, 1200 skadade och över 20 000 har fått lämna sina hem och tagit skydd i FN-området efter att Israel uppmanat palestinierna att lämna sina hem inför arméns utannonserade massiva attack mot norra Gaza. Barn och unga är inlåsta på Gazaremsan som ett fängelse utomhus och utsätts för beskjutningar.  Två miljoner människor lever på Gazaremsan utan fungerande sjukvård.

– Vi vädjar om fred!

– Vi vädjar om eldupphör!

– Vi vädjar om försoning och respekt för internationell folkrätt!

Israel är den starkaste parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Men vi ställer samma krav på den palestinska myndigheten att följa internationell rätt, delta i fredssamtal samt att Hamas upphör med våldsanvändning. Den internationella folkrätten måste respekteras och följas. Utbyggnaden av folkrättsligt illegala bosättningar och muren på ockuperad mark måste upphöra, liksom ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza.

Vi vädjar om fred NU!

Vi ber för en fredlig lösning i Mellanöstern. Vi ber för alla drabbade i Israel/Palestina. Vi ber för alla som lämnat sina hem. Vi ber för alla barn och unga utan möjlighet att påverka sin livssituation. Vi ber för alla som saknar sjukvård, mat och vatten. Vi ber för alla fredsförhandlare. Vi ber för alla hjälparbetare på plats och  media som rapporterar från området.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

För Kristna Fredsrörelsen
Marianne Ejdersten, Ordförande
Sofia Walan, Generalsekreterare