krf karta blogg

10 dagar av kunskap och glädje i Konstanz

Sara Eklund sammanfattar fredslägret i Konstanz, som nu är över. Men lärdomarna och erfarenheterna finns kvar.

Tio dagar som var fyllda av kunskap, glädje och fredsanda har nu passerat vilket innebär att vår vistelse här i Konstanz är över. Workshops, föreläsningar och samtal gällande fred, ickevåld och hur man kan arbeta med dessa frågor diskuterades flitigt. Diskussioner, samtal och övningar där allvarliga frågor och ämnen blandades med skratt och lek. Många av de erfarenheter vi fick skedde även genom samtal med andra deltagare, att vi under sena nätter bland tekoppar eller under bussfärden in till stan pratade på ett mer vardagligt och avslappnat sätt om fredsfrågor och hur man resonerar kring dessa.

Att få möta unga människor som brinner för samma ämne, men som kommer från andra bakgrunder, kulturer och sammanhang – var en otrolig upplevelse som vi inte skulle vilja byta bort mot något annat. Att inspireras av vad man gör i andra länder, att få ta med det hem till Sverige för ett fortsatt fredsarbete här, att hämta motivation från andra ungdomar och hitta styrka i deras arbete och kraft.

Deltagare fredslägret Konstanz

Ibland upplevdes lägret som veckolångt, som om vi varit där i veckor, medan det i andra stunder upplevdes som att vi nyss stigit av tåget och anlänt. Men oavsett hur fort eller långsamt dessa dagar upplevts så är vi alla deltagare överens om att den kunskap som vi fått, de lärdomar vi gjort och de saker vi fått uppleva – det är ting vi kommer att bära med oss i resten av våra liv. Fredslägret i Konstanz har gett oss nya verktyg, ny energi och ny motivation att fortsätta med fredsarbetet!

Vi fyra deltagare – Aino, Safaa, Karin och Sara – tackar härmed för oss, för dessa otroliga dagar vi fått uppleva och för de erfarenheter vi fått.

Sara Eklund, deltagare på fredslägret i Konstanz. Gick Salaams vänner-utbildningen 2012.

Foto: Aino Ravandoni

Kraften att verka för fred finns inom oss alla

Torsdag förmiddag i Konstanz, södra Tyskland. Halva tiden har gått för det ungdomsläger som hålls här i samband med IFOR:s hundraårsjubileum, en internationell fredsorganisation som i Sverige representeras av Kristna Fredsrörelsen. Ungdomar från den tyska grenen av IFOR har planerat, arrangerat och bjudit in deltagare från Tyskland, Österrike, Japan och Sverige. Här bor vi i ett församlingshem ett stenkast från Bodensjön för att under en dryg vecka dela erfarenheter och lära oss mer om fred. Från de fyra länderna finns 13 deltagare i åldrarna 17-31 år representerade.

Just denna dag finns fyra gästföreläsare på plats och jag väljer att gå på en heldagsworkshop där vi diskuterar ickevåld och vad föreläsaren Martin Arnold kallar ”the power of goodness”, den där inre kraften som får oss att fredligt agera i situationer av orättvisa och förtryck. Ickevåldet analyseras på olika plan under morgontimmarna. ”Funkar det verkligen med ickevåld om något hotar en med våld?” undrar någon. ”Hur motiverar man vänner som inte vill göra något åt orättvisor?” frågar en annan.

Jag är imponerad av lägrets deltagare. Vi bidrar alla med olika bakgrunder och kunskaper. Flera är universitetsstudenter. Själv har jag för ett år sedan läst Kristna Fredsrörelsens ickevåldskurs på Härnösands Folkhögskola. Tjejerna från Österrike går fortfarande på gymnasiet och berättar att de aldrig tidigare fått möjlighet att lära sig om fredsfrågor på det här sättet. Diskussionerna är levande, och det ger mig kraft att se unga människor från alla världens länder ta ställning för sådant de tycker är fel. Lägret är en perfekt grogrund för fortsatt fredsengagemang och som en ungdomsrepresentant sa till IFORs styrelse under pågående årsmöte tidigare i veckan:

People often talk about the youth as a future thing. But we are here, and we are now.

Höjdpunkten på morgonen är när gruppen genom forumteater tillsammans lyckas vända på en situation där en mörkhyad man blir trakasserad i en kassakö. Jag har återigen blivit övertygad om att man inte behöver vara någon speciell för att göra skillnad, det enda som behövs är en vilja och en gnutta mod.

140801-10 Fredsläger Konstanz Tyskland_web

Karin Edler, deltagare på fredslägret i Konstanz, gick kursen “Fred, ickevåld, ledarskap” på Härnösands folkhögskola 2012-2013.

Aino Ravandoni, Safaa Rasas, Sara Eklund och Karin Edler deltar i IFOR:s fredsläget i Tyskland.
”Ser fram emot tio toppendagar med otroliga människor”

Vi är fyra tjejer som kommer från olika städer i Sverige. Vi ska tillsammans åka ner till fredslägret i Konstanz, Tyskland, tack vare Kristna Fredsrörelsen och stöd från Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Lägret pågår under perioden 1-10 augusti. Vi kommer att träffa deltagare från 60 länder runt om i världen som jobbar aktivt för ickevåld. International Fellowship of Reconciliation (IFOR) har tron att kärleken har makt att övervinna orättvisa politiska, sociala och ekonomiska strukturer. Vi som åker har med oss olika erfarenheter och bakgrund:

Aino Ravandoni: Bor i Stockholm, 31 år, tidigare jobbat som fredsobservatör i Mexiko med Kristna Fredsrörelsen.

Safaa Rasas: Bor i Trollhättan, 22 år, aktiv i Salaams vänner sedan 2010.

Sara Eklund: Bor i Dingle, 18 år, aktiv i Salaams vänner sedan 2012.

Karin Edler: Bor i Östersund, 20 år, tidigare deltagit i ettårig kurs om” fred, ickevåld, ledarskap” och vart med på ett fredsutbyte mellan Kristna Fredsrörelsen och den moldaviska organisationen Beginning of Life i Chisinau.

Förväntningar inför resan är många. Bland annat berättar Sara att hon förväntar sig att få nya lärdomar och insikter men även att lära sig utav de andra deltagarnas kunskaper. Hon ser fram emot tio toppendagar med otroliga människor och förhoppningsvis många lärdomar, djupa samtal och skratt.

Karin hoppas på att få inspiration till fortsatt fredsarbete hemma i Sverige, och säger att fred både byggs globalt och lokalt och att man säkert har olika metoder på olika platser – därför är det viktigt att vi kan utbyta erfarenheter och lära oss utav varandra.

Safaa ser fram emot att träffa alla deltagarna som jobbar för fred och vill gärna veta lite mer om dem och hur de är aktiva i just sitt land. Lika viktigt är att få nya kunskaper och fräscha upp sitt bagage så att man kan komma med nya lösningar och funderingar kring hur man ska jobba med fred när man kommer tillbaka till Sverige. Det blir nog en spännande lärorik resa med massa diskussioner.

Aino tänker att det är en fantastisk möjlighet att få träffa deltagare från olika delar av världen och bli inspirerad av deras arbete. Genom medierna får vi i dag ta del av nyheter som domineras av våld och orättvisor som lätt kan göra en nedstämd och som ger en känsla av hopplöshet. Det finnas massa kärlek och kraft bland människor som inte får samma plats i nyhetsflödet och därför är det viktigt att de som arbetar för fred får träffas och höra om andras erfarenheter och arbete. Det är otroligt mycket pengar som i dag går till att rusta upp och det tjänas pengar på krig och död. Tänk om dessa pengar istället kunde användas till att arbeta med ickevåld. Då skulle världen se annorlunda ut.

Alla vi känner oss både nervösa och förhoppningsfulla inför resan. Vi ser verkligen fram emot att få åka på lägret. De tio dagarna på lägret inkluderar musik, övningar, berättelser, workshops, föreläsningar och diskussioner om bland annat: kärnvapenfri värld, framgångsrika och misslyckande ickevåldsaktioner (vad kan vi lära oss av historien), att handskas med de förflutna, så att vi människor tillsammans kan växa och binda nätverk så att vi samarbetar för fred, ickevåld och rättvisa, möjligheter och metoder för att avsluta den israeliska ockupationen. Det kommer att hållas flera workshops, bland annat ska Safaa och Sara som representanter från Salaams vänner hålla tre timmars workshop om civilkurage och fred.

Det kommer vara en tio dagars oförglömlig spännande resa som vi alla verkligen ser fram emot att vara med på och delta

Text: Safaa Rasas

PS. Vi kommer att publicera blogginlägg under resan och även försöka hålla er uppdaterade om vad som sker via Facebook.