krf karta blogg

Stå upp för pacifismen KD, och säg nej till Nato!

Kristdemokraterna har under senare år tagit längre och längre steg från sin ursprungliga i stort sett pacifistiska ideologi, och under partiets riksting i helgen kommer partiet att ta ställning till ledningens förslag att verka för att Sverige går med i Nato.  Argumentationen för ett medlemskap lyder att nya säkerhetshot kräver att Sverige tänker om i sin försvarsstrategi.

Och visst är det så att världen står inför nya svåra säkerhetspolitiska hot. Flera freds- och konfliktforskare talar om ”nya krig”; krig som rör sig över nationsgränser, utan tydlig början eller slut. Krig där civila är de som löper högst risk att dödas och som för miljoner på flykt. Krig som är komplexa och som ofta handlar om fördelningen av världens resurser, där människor delas i en vi och dem- identitet. Dessa forskare pekar på att dagens globaliserade säkerhetspolitiska hot varken kan förstås eller lösas från ett traditionellt militärt statscentrerat säkerhetsperspektiv.

Trots detta spenderades förra året obegripliga 1 800 miljarder US Dollar på militären – det betyder ungefär 700 år av FN:s totala budget. Av dessa militärutgifter står Nato-länderna för ungefär 70 %. Vilken värld skulle vi ha om dessa pengar istället lades på att tackla de akuta globala säkerhetshot som världen idag delar, som fattigdom och vårt gemensamma klimat? Problem som idag utlöser konflikter.

Ett svenskt Nato-medlemskap skulle innebära att Sveriges försvarsanslag måste höjas från dagens 1,1 % till 2 % av BNP. Det handlar om ungefär 40 miljarder kronor. Detta samtidigt som det görs miljardavräkningar i Sveriges biståndsbudget för att lösa den enorma flyktingkatastrofen som är ett resultat av de senaste årens eskalerande krig.

Istället för att gå med i Nato menar Kristna Fredsrörelsen att Sverige måste ta sitt humanitära ansvar. Det handlar både om att verka konfliktförebyggande, men också om att lägga resurser på att hantera den akuta situation världen befinner sig i idag. Därför önskar vi att Kristdemokraterna under helgens riksting beslutar att verka för att lägga resurser till en utrikespolitik som sätter mänskliga globala rättigheter, bistånd och flyktingmottagande först.

Nu står Sverige i ett vägval; att vara en del av världens tyngsta militära allians, eller ett land som tacklar dagens säkerhetspolitiska problem utan våld. Kristdemokraternas nya riktning mot att prioritera det militära ser vi som en tillbakagång till ett gammaldags tänk som inte passar de utmaningar Sverige står inför idag. I dagens upprustningshets behöver vi istället mer än någonsin den fredsröst som Kristdemokraterna tidigare har varit. Kristna Fredsrörelsen hoppas därför att Kristdemokraterna bidrar i rätt riktning och står upp för att Sverige fortsatt är ett land som inte försöker släcka eldar med mer eld.

Ester Harrius
Programsekreterare för mänsklig säkerhet och nedrustning