krf karta blogg

christerwinback_karinolofsson
Gästblogg: Mer vapen skapar inte en långsiktig fred

Karin Olofsson och Christer Winbäck från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor skriver att som historien visat så bidrar inte ett ökat tillflöde av vapen till avspänning i konflikter.

Den senaste tiden har det debatterats för- och nackdelar kring att bidra med svenska vapen till de kurdiska styrkorna i samband med offensiven mot Daesh i Irak. Det är på plats med några reflektioner kring vapnens betydelse i att göda konflikter och våld.

Tillgång till vapen och ammunition är en grundförutsättning för konflikt och våld. Väpnat våld är ett hinder för utveckling; mänsklig säkerhet och tvingar människor på flykt från sina hem. Som historien visat, så bidrar inte ett ökat tillflöde av vapen till avspänning i konflikter.

Tvärtom så tenderar ökat vapenflöde att leda till ökad våldsspiral i konfliktdrabbade regioner. En färsk rapport visar att Irak – redan innan konflikten förvärrades – ligger på plats 7 i världen vad gäller innehav av handeldvapen, 34,2 stycken per 100 invånare. FN:s säkerhetsråd har tidigare påpekat att vapenspridningen i just Irak är omfattande och dessutom har stor regional spridningseffekt. Ökade spänningar med större tillflöde av vapen bidrar till en långsiktig instabilitet i hela regionen Mellanöstern.

Små och lätta vapen sprids ofta utan kontroll. Majoriteten av dagens okontrollerade små och lätta vapen i världen kommer ursprungligen från laglig handel eller innehav. Som FN:s generalsekreterare konstaterat så kan “samma vapen – i händerna på regeringsstyrkor eller andra – som varit menade att bidra till stabilitet istället bidra till enormt kaos”. Exempel är om regeringsstyrkor börjar missbruka sina vapenarsenaler eller när vapen som sålts enligt regelverk sedan sprids vidare illegalt. Avledning (“diversion”) är med andra ord ett omfattande globalt problem. Vapen kan relativt enkelt transporteras från tilltänkt mottagare och användare till en annan aktör, vilket gör att vapen som sålts i enlighet med lagstiftning kan spridas vidare okontrollerat.

Hur kan då Sverige bidra med lösningar för en situation som exempelvis i Irak? Genom att fortsätta med utbildning och mentorering som del av det svenska truppbidraget. Genom ett kraftfullt utvecklingssamarbete som bidrar till såväl återuppbyggnad av samhället i form av skolor, vatten och sanitet – som vapenbegränsning- och kontroll för att att skapa mänsklig säkerhet.

Genom att minska och förebygga okontrollerad spridning av små och lätta vapen ges en förutsättning att undvika återfall till konflikt och för att bygga en hållbar fred. Det är en del av ett långsiktigt konfliktförebyggande arbete. Sist , men inte minst, genom att parlamentariker i många länder förenar sig, över partigränser, för att minska och förebygga väpnat våld genom lagstiftning, översyn av regeringar och opinionsbildning.

Karin Olofsson, generalsekreterare, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor
Christer Winbäck, styrelseledamot, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Foto: Håkan Dahlström