krf karta blogg

hackare
Säkerhetspolitik III: Vår egenproducerade desinformation

I kölvattnet på Folk och Försvars-konferensen delar Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker sina tankar i tre blogginlägg.

Desinformation, cyberattacker och påverkanskampanjer var på var konferensdeltagares läppar i Sälen. Jag tvivlar inte på att detta förekommer, men skulle vilja efterlysa lite mer stringens i hur begreppet används. I själva av verket finns desinformationen överallt. Sociala mediers algoritmer skapar spegelsalar som reproducerar information där källkritik och fakta lyser helt med sin frånvaro. Valkampanjen inför folkomröstningen om Brexit och sedan Donald Trumps valseger i USA visar att vi delvis lever i ett post-truth-samhälle. Jag skulle säga att vi också lever i ett propagandasamhälle.

Det pågår en mycket obehaglig polarisering av världen och vårt samhälle, med intressegrupper som medveten vill öka klyftan mellan oss och Den Andre. Den Andre kan både vara Putin eller marginaliserade grupper i Sverige. Ett konkret exempel är främlingsfientliga krafter som via sociala medier sår hat och misstro genom att ställa grupper mot varandra. Ryssland reduceras till Putin politik. Ett barn på flykt får representera Mellanösterns samlade kvinnoförtryck. Desinformationen går hand i hand med populismen. Jag menar att den tilltagande främlingsfientligheten är ett betydligt större säkerhetsproblem än ryska stridskrafter.

På sistone har en ny splittrande trend materialiserats. Att på lösa grunder anklaga personer vars världsbilds skiljer sig från huvudfårans vad gäller konflikten med Ryssland för att vara nyttiga idioter som ovetande sprider Kremls propaganda.

I en rapport av två forskare, varav en är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet (UI) en en rad aktörer, från Aftonbladets kulturredaktion till vår systerorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för att vidareförmedla desinformation med rysk ursprungsmärkning. Men som Svenska Freds mycket tydligt redovisat i sin kommentar till rapporten, stämmer detta inte.

Missförstå mig inte, jag tycker att det är ett lovvärt syfte att försöka se hur desinformationen sprider sig genom samhällskroppen. Men låt oss för guds skull slippa se fler ogrundade påhopp på alla vi som inte fullt ut köper den gängse bilden av sakernas ordning.

Text: Lotta Sjöström Becker

Foto: zodman