krf karta blogg

klimatstrejk_Lotta_kollage 2
Fredens pilgrimsfärd inkluderar kvinnors rättigheter och klimathotet

I år fyller Kristna Fredsrörelsen 100 år – det är dags att växla upp och bygga en fred med hela skapelsen. Tankegången kickades igång då jag sprang ihop med en fredsakademiker som konstaterade att de enda som binder samman rättvis fred med både jämställdhet och miljö är trosbaserade rörelser.

Tanken är inte ny. Elin Wägner blev inspirerad av kväkarna redan 1941 och band samman fred med kvinnors rättigheter och miljöperspektiv i sin debattbok Väckarklocka. I grunden för fredskonceptet finns ett budskap om att säga nej till våld, vare sig det är mellan stater, på gatan eller i hemmets förmenta hägn.  Men i ”Statement on the Way of Just Peace” från 2013 går Kyrkornas Världsråd längre än så och vädjar till oss människor att bygga fred mellan alla oss som bebor klotet, en fred som inkluderar minoriteter, kvinnor, flyktingar, tiggare, men också naturen.

Vägen till rättvis fred går via Guds plan för mänskligheten och allt hen skapat. En rättvis fred är att se till att allt och alla inkluderas. En rättvis fred förutsätter ekologisk rättvisa, att alla vi människor lever i samklang med skapelsen.

I inledningen av Kyrkornas Världsråds uttalande för rättvis fred står följande (fritt översatt):

Social rättvisa ställs mot privilegier, ekonomisk rättvisa ställs mot rikedom, ekologisk rättvisa ställs mot konsumtion och politisk rättvisa konfronterar själva makten. Nåd, förlåtelse och försoning blir delade öppna processer. Fredens anda, kallelse och process omvandlas.

Kristna Fredsrörelsen vill att vi tillsammans ska ge oss av på en vardagens pilgrimsfärd som befriar oss människor från rädsla, fiendskap, diskriminering och förtryck. En fred som bygger rättvisa relationer som gynnar de som fram tills nu har varit de mest utsatta.

Vi vill bygga en fredskultur baserat på värderingar, attityder och beteendemönster som stärker respekten och förmågan att se sin medmänniska. Minst lika viktigt som vilja och faktakunskaper är förmågan och resurser att hantera konflikter så att de blir en kraft som ger energi till utvecklingen: konstruktivt, kreativt och ickevåldsligt.

Det är också en färd mot att respektera skapelsens integritet; vår natur och det som lever där måste inkluderas i fredsbygget. Jag menar att varje fredsivrare bör vara en hängiven feminist, miljökämpe och värna om djurens rätt.

Vi behöver ledare som driver en politik som fördelar resurserna så att fler behövande blir stärkta, men också så att vårt samhälle blir mindre individualistiskt och mer inkluderande, och att vårt bistånd blir större och vårt väpnade försvar minimeras.

Att vi inte exporterar ett enda till vapen eller försvarstekniksystem blir ett konkret mål under färdens gång.

Jämställdhet, djurens integritet och värnandet om miljön bör komma högst upp på vår färd mot fred, säkerhet och rättvisa. Jag önskar mig en regering som visar vägen dit.

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen

(Foto av Love Wojnakowski från klimatstrejken fredag 15 mars 2019)