krf karta blogg

Foto på Lotta Sjöström Becker och Flora Francis Bringi från ONAD
Olika platser, samma ickevåld

I skrivande stund befinner jag mig i Kampala på ett veckolångt seminarium som Kristna Fredsrörelsen arrangerat för vår systerorganisation ONAD och andra representanter från Sydsudans civilsamhälle. ”Men Kampala ligger väl i Uganda?” kanske vän av ordning frågar sig. Så är det, men tyvärr har konflikten i Sydsudan förvärrats så till den milda grad att ett arrangemang som detta inte gick att hålla i landet.

Temat för seminariet är konfliktkänslighet, förenklat uttryckt hur man på bästa sätt förstår situationen i ett område med våldsam konflikt. Detta är en av Kristna Fredsrörelsens specialiteter efter åratal av arbete för att stärka och skydda människorättsförsvarare och fredskämpar. Ickevåldsorganisationen ONAD är liksom Kristna Fredsrörelsen en del av den internationella fredsalliansen International Fellowship of Reconciliation (IFOR), och gör redan ett fantastiskt arbete i Sydsudan. Bland annat organiserar de fredsklubbar på skolor för att den nya generationen ska få en säker lärandemiljö fri från vapen och våld. Genom seminariet i Kampala får de nya verktyg och kan göra ett ännu bättre arbete.

Kristna Fredsrörelsen har en både bred och hög kompetens inom ickevåld, fred och säkerhet. Målen för vårt arbete – som rätten till en barndom fri från vapen – är i grunden samma överallt. Fred är vägen till fred såväl i Sydsudan som i Colombia eller Sverige.

Text: Lotta Sjöström Becker
På fotot: Lotta Sjöström Becker och Flora Francis Bringi, expert på ickevåld och fred på ONAD